Draudimo planų palyginimas (mini)

Lietuvos draudimas
Draudimo sąlygos
Minimalus
KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
UgnisTaip
VanduoTaip
Mokama už priežasties šalinimą
Vandens prasiskverbimas pro konstrukcijasNe
Gamtinės jėgosTaip
VagystėTaip
VandalizmasTaip
Nuomininkų tyčia padaryta žalaNe
Medžio užvirtimasNe
Auto atsitrenkimasNe
Stiklo dūžis
Įtampos svyravimaiNe
Šildymo katilo gedimasNe
Įrenginių ir prietaisų vidaus gedimasNe
Visų rizikų draudimasNe
Žemės drebėjimasNe
Vietos sutvarkymo išlaidosTaip
 Iki 2% DS
NEKILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMAS
Nuostolių atlyginimas kai išmoka mokama grynaisiais pinigaisNe nauja verte
Sugadinta – likutine verte
Sunaikinta – likutine verte
PVM ir pridėtinės išlaidos neatlyginamos
Nedideli kiemo pastataiTaip
Iki 3.000 €
Kiemo statiniai (tvora, vartai, apšviet. ir pan.)Taip
Iki 3.000 €
Buto                Taip
sandėliukas/ garažasIki 3.000 €
Buto bendrojo naudojimo patalposTaip
Išmokai limito nėra
Laik. gyvenamosios vietos nuomos išlaidosNe
24/7 pagalba (įmoka apie 8 € )
Iki 300 € darbams / iki 30 € medžiagoms
Civilinė atsakomybė
KILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMAS
Už seną atlyginama kaip už naująTaip
Taip
Pinigų, papuošalų ir kitų vertybių draud. draudimo vietojeNe
Pinigų, papuošalų ir kitų vertybių dr. draudimo vietojeNe
Daiktai palikti automobilyjeNe
Turtas ūk. pastatuose/ daugiabučio sandėl.Taip
Iki 3.000 € tik likutine verte
RezultatasTaip- 12  Ne- 14  €- 3
Gjensidige
Draudimo sąlygos
Mini
KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
UgnisTaip
VanduoTaip
Vandens prasiskverbimas pro konstrukcijasNe
Gamtinės jėgosTaip
VagystėTaip
VandalizmasTaip
Nuomininkų tyčia padaryta žalaNe
Medžio užvirtimasNe
Auto atsitrenkimas
Stiklo dūžisTaip
Įtampos svyravimaiNe
Šildymo katilo gedimasNe
Įrenginių ir prietaisų vidaus gedimasNe
Visų rizikų draudimasNe
Žemės drebėjimasNe
Vietos sutvarkymo išlaidosTaip
 Iki 5% DS
NEKILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMAS
Nuostolių atlyginimas kai išmoka mokama grynaisiais pinigaisNe nauja verte
Sugadinta – likutine verte
Sunaikinta – likutine verte
PVM ir pridėtinės išlaidos neatlyginamos
Nedideli kiemo pastatai
Kiemo statiniai (tvora, vartai, apšviet. ir pan.)
Buto                
sandėliukas/ garažas 
Buto bendrojo naudojimo patalposNe
Laik. gyvenamosios vietos nuomos išlaidosNe
24/7 pagalbaTaip
Iki 300 €
Civilinė atsakomybė
KILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMAS
Už seną atlyginama kaip už naująNe
Ne, jei senesnis  nei 5 m.
Pinigų, papuošalų ir kitų vertybių draud. draudimo vietojeNe
Pinigų, papuošalų ir kitų vertybių dr. draudimo vietojeNe
Daiktai palikti automobilyjeNe
Turtas ūk. pastatuose/ daugiabučio sandėl.
RezultatasTaip- 8  Ne- 15  €- 6
IF draudimas
Draudimo sąlygos
If Mini namai
KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
UgnisTaip
VanduoTaip
Vandens prasiskverbimas pro konstrukcijasNe
Gamtinės jėgosTaip
VagystėTaip
VandalizmasTaip
Nuomininkų tyčia padaryta žala
Iki 10.000 €
Medžio užvirtimasTaip
Auto atsitrenkimasTaip
Stiklo dūžisNe
Įtampos svyravimaiNe
Šildymo katilo gedimasNe
Įrenginių ir prietaisų vidaus gedimasNe
Visų rizikų draudimasNe
Žemės drebėjimasNe
Vietos sutvarkymo išlaidosNe
  
NEKILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMAS
Nuostolių atlyginimas kai išmoka mokama grynaisiais pinigaisTaip
Sugadinta – nauja verte
Sunaikinta – nauja verte
PVM ir pridėtinės išlaidos neatlyginamos
Nedideli kiemo pastatai
Kiemo statiniai (tvora, vartai, apšviet. ir pan.)
Buto                
sandėliukas/ garažas 
Buto bendrojo naudojimo patalposNe
Laik. gyvenamosios vietos nuomos išlaidosNe
24/7 pagalbaTaip
Iki 300 €
Civilinė atsakomybė
KILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMAS
Už seną atlyginama kaip už naująTaip
Išskyrus senesnius kaip 2 m. – telefonus, 4 m. – kompus,  6 metai – foto techniką
Pinigų, papuošalų ir kitų vertybių draud. draudimo vietojeNe
Pinigų, papuošalų ir kitų vertybių dr. draudimo vietojeNe
Daiktai palikti automobilyjeNe
Turtas ūk. pastatuose/ daugiabučio sandėl.Ne
RezultatasTaip- 10  Ne- 14 €- 5
Compensa
Draudimo sąlygos
KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
UgnisTaip
VanduoTaip
Mokama už priežasties šalinimą
Vandens prasiskverbimas pro konstrukcijasNe
Gamtinės jėgosTaip
VagystėTaip
VandalizmasNe
Nuomininkų tyčia padaryta žalaNe
Medžio užvirtimasNe
Auto atsitrenkimasNe
Stiklo dūžisNe
Įtampos svyravimaiNe
Šildymo katilo gedimasNe
Įrenginių ir prietaisų vidaus gedimasNe
Visų rizikų draudimasNe
Žemės drebėjimasNe
Vietos sutvarkymo išlaidosTaip
 Iki 3% DS
NEKILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMAS
Nuostolių atlyginimas kai išmoka mokama grynaisiais pinigaisNe nauja verte
Sugadinta – likutine verte
Sunaikinta – likutine verte
PVM ir pridėtinės išlaidos neatlyginamos
Nedideli kiemo pastataiNe
Kiemo statiniai (tvora, vartai, apšviet. ir pan.)Ne
Buto                Ne
sandėliukas/ garažas 
Buto bendrojo naudojimo patalposTaip
Iki 1.000 €
Laik. gyvenamosios vietos nuomos išlaidosNe
24/7 pagalba
Iki 500 € iš viso / iki 50 € medžiagoms
Civilinė atsakomybė 
KILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMAS
Už seną atlyginama kaip už naująTaip
Taip, išskyrus kai turtas nėra atstatomas. Tuomet atlyginama likutine verte.
Pinigų, papuošalų ir kitų vertybių draud. draudimo vietojeNe
Pinigų, papuošalų ir kitų vertybių dr. draudimo vietojeNe
Daiktai palikti automobilyjeNe
Turtas ūk. pastatuose/ daugiabučio sandėl.Ne
Rezultatas Taip – 8, Ne –
BTA
Draudimo sąlygos
Klasikinė apsauga
KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
UgnisTaip
VanduoTaip
Vandens prasiskverbimas pro konstrukcijasNe
Gamtinės jėgosTaip
VagystėTaip
VandalizmasNe
Nuomininkų tyčia padaryta žalaNe
Medžio užvirtimasNe
Auto atsitrenkimasNe
Stiklo dūžisNe
Įtampos svyravimaiNe
Šildymo katilo gedimasNe
Įrenginių ir prietaisų vidaus gedimasNe
Visų rizikų draudimasNe
Žemės drebėjimasNe
Vietos sutvarkymo išlaidosTaip
 Iki 5% DS
NEKILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMAS
Nuostolių atlyginimas kai išmoka mokama grynaisiais pinigaisTaip
Sugadinta – nauja verte
Sunaikinta – nauja verte
PVM ir pridėtinės išlaidos neatlyginamos
Nedideli kiemo pastatai
Kiemo statiniai (tvora, vartai, apšviet. ir pan.)
Buto                Taip
sandėliukas/ garažas 
Buto bendrojo naudojimo patalposTaip
Laik. gyvenamosios vietos nuomos išlaidosNe
24/7 pagalba(įmoka apie 6 € )
Iki 500 €
Civilinė atsakomybė
KILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMAS
Už seną atlyginama kaip už naująNe
Ne, jei senesni nei ~2 m.
Pinigų, papuošalų ir kitų vertybių draud. draudimo vietojeNe
Pinigų, papuošalų ir kitų vertybių dr. draudimo vietojeNe
Daiktai palikti automobilyjeNe
Turtas ūk. pastatuose/ daugiabučio sandėl.Ne
RezultatasTaip- 8  Ne- 17  €- 3

Draudimo sąlygos
Minimalus

Mini


If Mini namai

Minimalus

Klasikinė apsauga
 K  I  L  N  O  J  A  M  O  J  O        I  R        N  E  K  I  L  N  O  J  A  M  O  J  O        T  U  R  T  O     D  R  A  U  D  Ž  I  A  M  I  E  J  I        Į  V  Y  K  I  A  I
UgnisTaipTaipTaipTaipTaip
VanduoTaip
Mokama už priežasties šalinimą
Taip TaipTaip
Mokama už priežasties šalinimą
Taip
Vandens prasiskverbimas pro konstrukcijasNeNeNeNeNe
Gamtinės jėgosTaipTaip TaipTaipTaip
VagystėTaipTaipTaipTaipTaip
VandalizmasTaipTaip TaipNeNe
Nuomininkų tyčia padaryta žalaNeNe
Iki 10.000 €
NeNe
Medžio užvirtimasNeNe TaipNeNe
Auto atsitrenkimasNeNeTaipNeNe
Stiklo dūžisNe NeNeNe
Įtampos svyravimaiNeNeNeNeNe
Šildymo katilo gedimasNeNe NeNeNe
Įrenginių ir prietaisų vidaus gedimasNeNeNeNeNe
Visų rizikų draudimasNeNe NeNeNe
Žemės drebėjimasNeNeNeNeNe
Vietos sutvarkymo išlaidosTaipTaip NeTaipTaip
 Iki 2% DSIki 5% DS  Iki 3% DSIki 5% DS
 N  E  K  I  L  N  O  J  A  M  O  J  O        T  U  R  T  O        D  R  A  U  D  I  M  A  S
Nuostolių atlyginimas kai išmoka mokama grynaisiais pinigaisNe nauja verteNe nauja verteTaipNe nauja verteTaip
Sugadinta – likutine verte
Sunaikinta – likutine verte
PVM ir pridėtinės išlaidos neatlyginamos
Sugadinta – likutine verte
Sunaikinta – likutine verte
PVM ir pridėtinės išlaidos neatlyginamos
Sugadinta – nauja verte
Sunaikinta – nauja verte
PVM ir pridėtinės išlaidos neatlyginamos
Sugadinta – likutine verte
Sunaikinta – likutine verte
PVM ir pridėtinės išlaidos neatlyginamos
Sugadinta – nauja verte
Sunaikinta – nauja verte
PVM ir pridėtinės išlaidos neatlyginamos
Nedideli kiemo pastataiTaip
Iki 3.000 €
 Ne
Kiemo statiniai (tvora, vartai, apšviet. ir pan.)Taip
Iki 3.000 €
Ne
Buto                Taip NeTaip
sandėliukas/ garažasIki 3.000 €     
Buto bendrojo naudojimo patalposTaip
Išmokai limito nėra
NeNeTaip
Iki 1.000 €
Taip
Laik. gyvenamosios vietos nuomos išlaidosNeNe NeNeNe
24/7 pagalba (įmoka apie 8 € )TaipTaip(įmoka apie 6 € )
Iki 300 € darbams / iki 30 € medžiagomsIki 600 €Iki 300 €Iki 500 € iš viso / iki 50 € medžiagomsIki 500 €
Civilinė atsakomybė  
 K  I  L  N  O  J  A  M  O  J  O        T  U  R  T  O        D  R  A  U  D  I  M  A  S
Už seną atlyginama kaip už naująTaip
Taip
Ne
Ne, jei senesnis  nei 5 m.
Taip
Išskyrus senesnius kaip 2 m. – telefonus, 4 m. – kompus,  6 metai – foto techniką
Taip
Taip, išskyrus kai turtas nėra atstatomas. Tuomet atlyginama likutine verte.
Ne
Ne, jei senesni nei ~2 m.
Pinigų, papuošalų ir kitų vertybių draud. draudimo vietojeNeNe NeNeNe
Pinigų, papuošalų ir kitų vertybių dr. draudimo vietojeNeNeNeNeNe
Daiktai palikti automobilyjeNeNe NeNeNe
Palikti prirakinti dviračiaiNeTaip
Iki 750 €
NeNeNe
Turtas ūk. pastatuose/ daugiabučio sandėl.TaipNeNeNe
Iki 3.000 € tik likutine verte
RezultatasTaip- 12  Ne- 14  €- 3Taip- 8  Ne- 15  €- 6Nėra tokio draudimo variantoTaip- 10  Ne- 14 €- 5  Taip- 8  Ne- 17  €- 3

Sutartiniai ženklai:

  • Taip – reiškia apdrausta; Ne – reiškia neapdrausta; € – reiškia kainuoja papildomai
  • NTDS – nekilnojamojo turto draudimo suma;
  • KTDS – kilnojamojo turto draudimo suma